Habit Tea Rooms

Llandudno

Castell Biwmares

Castell Biwmares

Castell godidog enfawr sy’n gwbl gymesur. Y castell olaf yn rhaglen adeiladu fawr Edward I yng ngogledd Cymru...bechod na chafodd ei orffen!

BEAUMARIS child.jpg

Gydag arian yn brin a’r Albanwyr yn achosi mwy a mwy o broblemau i’r frenhiniaeth yn Lloegr, roedd ei afael dynn ar Gymru yn dechrau llacio. Bu’n rhaid i Edward neu ‘Longshanks’ fel y’i gelwid oherwydd ei daldra anhygoel, ganolbwyntio ar bethau eraill a dyna ddiwedd ar y gwaith...

BEAUMARIS02.jpg

Yn dechnegol berffaith ac wedi’i adeiladu ar ffurf cynllun ‘muriau o fewn muriau’ cywrain, roedd Castell Biwmares yn y 13eg ganrif o ran datblygiadau technolegol yn cyfateb i long ofod yn glanio’n ddiseremoni ar Ynys MÔn heddiw.

BEAUMARIS drawbridge.jpg

Gallwch gwyno fel arfer os yw cynlluniau eich cymydog i roi estyniad ar adeilad ychydig yn ormodol. Cafodd y broblem ei datrys mewn ffordd wahanol iawn saith canrif yn Ôl. Gorfodwyd poblogaeth Llanfaes i symud 12 milltir (19km) i ffwrdd i Niwbwrch fel y gellid adeiladu castell newydd Edward. A oedd unrhyw wrthwynebiad? Na, taw piau hi...gallech golli’ch pen – yn llythrennol!

BEAUMARIS fun.jpg

2 boys beaumaris castle.jpg

Castell Biwmares Statistics: 6 click throughs, 5054 views since start of 2022

Attraction in Biwmares, Ynys Mon Isle of Anglesey

Habit Tea Rooms Llandudno Conwy

Powered by Web4-u | Wales Tourist Information